2024-03-21

Aukštesniųjų vadovų kompetencijų ugdymo planavimas

Valstybės tarnybos pertvarkoje ypatingas dėmesys yra skiriamas aukštesniųjų vadovų ugdymui. Viešojo valdymo agentūrai yra deleguota svarbi užduotis įgyvendinti centralizuotą aukštesniųjų vadovų ugdymą. Džiaugiamės, kad didelė dalis vadovų pritaria idėjai, kad ugdymas nėra baigtinis procesas ir aktyviai dalyvauja vadovų tinklaveikos renginiuose, Lyderystės akademijos ir kitose ugdymo veiklose.

Šiuo metu Viešojo valdymo agentūra yra individualių aukštesniųjų vadovų kompetencijų ugdymo planų derinimo etape.

  • Vadovaujantis Aukštesniųjų vadovų kompetencijų ugdymo ir valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo aprašu iki 2024 m. kovo 31 d. bus sudaryti individualūs kompetencijų ugdymo planai aukštesniųjų vadovų, kurie 2024 m. sausio 1 d. pareigas ėjo trumpiau kaip pusę kadencijos.
  • VVA parengė ir suderino su aukštesniaisiais vadovais 107 planus;
  • Šiuo metu individualūs vadovų kompetencijų ugdymo planai derinami su įstaigų vadovus į pareigas priimančiais asmenimis (ministrais, įstaigų vadovais)  arba savivaldybių merais (derinant Savivaldybės kontrolierių tarnybos vadovų ugdymo planus).
  • Planai yra sudaryti 2024-2025 metų laikotarpiui ir bus papildyti bei tikslinami atsižvelgiant tiek į periodiškai vykstančių aukštesniųjų vadovų 360 laipsnių kompetencijų vertinimo rezultatus, tiek į besikeičiančias aplinkybes, kurios gali įtakoti tam tikrų kompetencijų prioritetizavimą.

Tikimės, kad centralizuotam aukštesniųjų vadovų ugdymui būtinas finansavimas atspindės šiai sričiai skiriamą strateginį dėmesį ir leis pakviesti vadovus į ambicingesnes ugdymo iniciatyvas.