2021-08-11

Auga pretendentų pasitenkinimas centralizuota atranka

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuolat atlieka pretendentų, dalyvavusių valstybės tarnautojų konkursų ir pakaitinių tarnautojų atrankoje, apklausas. Kaip rodo šių metų pirmąjį pusmetį atliktos apklausos duomenys, 72,20 proc. respondentų yra patenkinti konkurso ar atrankos, kurioje dalyvavo, organizavimu. Pasitenkinimas išaugo 5,56 proc., palyginti su 2020 m.  

73,24 proc. respondentų mano, kad konkursas ar atranka, kurioje dalyvavo, buvo organizuota skaidriai. 68,54 proc. apklaustųjų bendrai pasitiki centralizuotos atrankos organizavimu.

Nuo 2021 m. balandžio mėnesio pradėti vykdyti nuotoliniai testavimai beveik nesulaukia apklausos dalyvių komentarų, kas leidžia daryti prielaidą, kad šis atrankos etapas neišbalansuoja bendro įspūdžio apie atrankas.

50,99 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų teigia konkursą ar atranką laimėję, 49,01 proc. – nelaimėję. Džiugina tai, kad net konkurso ar atrankos nelaimėję pretendentai palankiai vertina centralizuotai organizuojamą atranką į valstybės tarnybą.

4,08 proc. respondentų dalyvavo aukščiausio lygio vadovo, 15,46 proc. – padalinio vadovo, 80,46 proc. – specialisto lygio konkursuose ir atrankose.

37,2 proc. respondentų vertino savo pirmąjį konkursą ar atranką į valstybės tarnybą. 45,98 proc. jau turėjo patirties pretenduojant į valstybės tarnybą.