2021-05-04

Atnaujintos Rekomendacijos dėl tarnybinės atsakomybės taikymo valstybės tarnautojams

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos kviečia susipažinti su atnaujintomis Rekomendacijomis dėl tarnybinės atsakomybės taikymo valstybės tarnautojams.

Keičiant Rekomendacijas dėl tarnybinės atsakomybės taikymo valstybės tarnautojams atsižvelgta į pokyčius, įtvirtintus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 3, 9, 16, 18, 19, 32, 33, 34, 48, 53, 54 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 33-1 straipsniu įstatymu Nr. XIII-3136, kuriame nustatyta, kad už mažareikšmius tarnybinius nusižengimus valstybės tarnautojai netraukiami tarnybinėn atsakomybėn.

Atnaujinant rekomendacijas taip pat aprašytos procedūros taikant Valstybės tarnybos įstatyme įtvirtintą valstybės tarnautojų veikų mažareikšmiškumo institutą taikant tarnybinę atsakomybę,  patikslintos valstybės tarnautojo, galimai padariusio tarnybinį nusižengimą, teisės, taip pat patikslintos procedūros dėl tarnybinio nusižengimo tyrimo, kai pažeidžiamos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatos. Atkreipiame dėmesį, kad galimas valstybės tarnautojų Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimas įstaigoje tiriamas kaip tarnybinis nusižengimas. Valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui sprendime konstatavus, kad valstybės tarnautojas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas, sprendimo kopija per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos korupcijos prevencijos tikslais pateikiama Valstybinei tarnybinės etikos komisijai.

Atnaujintas rekomendacijas skaitykite ČIA.