2023-09-13

Atnaujinta Rekomendacija dėl valstybės tarnautojų atostogas reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymo

Praktikoje dažnai kyla neaiškumų dėl skirtingo DK 127 straipsnio 5 dalies normos turinio aiškinimo, t. y. dėl termino skaičiavimo, kada baigiasi 3 metai, per kuriuos valstybės tarnautojai gali pasinaudoti savo teise į visas ar dalį kasmetinių atostogų.

DK 127 str. 5 d. reglamentuoja, jog teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją už jas DK nustatytu atveju) prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti.

Taigi, teisė pasinaudoti neišnaudotomis kasmetinėmis atostogomis yra prarandama po kalendorinių metų, kai darbuotojas įgijo teisę į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos ir dar kitų trejų kalendorinių metų. Šios taisyklės taikymui nėra reikšmės, ar tai yra pirmi ar paskesni valstybės tarnautojo darbo metai.

Pvz.: valstybės tarnautojo darbo metai prasideda 2019-02-01. Valstybės tarnautojas teisę į visos trukmės (22 darbo dienų) kasmetines atostogas už darbo metus nuo 2019-02-01 iki 2020-01-31 įgyja 2020-02-01. Teisė pasinaudoti neišnaudotomis atostogomis būtų prarandama po kalendorinių metų (šiuo atveju 2020-12-31) ir dar kitų trejų kalendorinių metų, t. y. iki 2024-01-01, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis.

Jeigu valstybės tarnautojas negalėjo pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis dėl objektyvių priežasčių (pvz., laikinojo nedarbingumo, dėl vaiko priežiūros atostogų ar dėl darbdavio veiksmų ar kt.), šio ribojimo terminas turi būti pratęsiamas, tačiau valstybės tarnautojas turėtų nurodyti faktines aplinkybes, dėl kurių jis negalėjo pasinaudoti jam priklausančiomis kasmetinėmis atostogomis. DK nereglamentuoja termino, per kurį toks tarnautojas turėtų pasinaudoti sukauptomis kasmetinėmis atostogomis, tačiau manytina, kad išnykus šioms aplinkybėms, tarnautojas pirmiausiai turėtų išnaudoti daugiau kaip už trejus metus sukauptas kasmetines atostogas.

Tokios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje, pvz. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2023 m. balandžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-91-463/2023.

Visą Rekomendaciją dėl valstybės tarnautojų atostogas reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymo skaitykite ČIA.