2021-07-28

Atnaujinta rekomendacija dėl apmokėjimo ir kompensavimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, atsižvelgdamas į naujausius teisinio reglamentavimo pokyčius, atnaujino Rekomendaciją dėl teisės aktų nuostatų, susijusių su apmokėjimu ir kompensavimu už darbą poilsio ir švenčių dienomis, praktinio įgyvendinimo. Su atnaujinta rekomendacija galima susipažinti  ČIA.

Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. birželio 30 d. priėmė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 10, 11, 17, 28 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-481 (įsigaliojo nuo 2021-07-15). Šiuo įstatymu pakeista Valstybės tarnybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalis, kuri patikslinta, kad už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties, viršvalandinį darbą valstybės tarnautojams mokama Darbo kodekso 144 straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka.

Darbo kodekso 144 straipsnio 6 dalis valstybės tarnautojams nėra taikoma. Taigi, valstybės tarnautojams vadovams (departamentų direktoriams, skyrių vedėjams), kaip ir kitiems valstybės tarnautojams, už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties, viršvalandinį darbą apmokama pagal Darbo kodekso 144 straipsnio 1–4 dalis arba kompensuojama pagal Darbo kodekso 144 straipsnio 5 dalį.