2021-09-15

Atlikta centralizuotos atrankos procesų analizė

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, pasitelkęs išorinius ekspertus, atliko centralizuotos valstybės tarnautojų atrankos procesų ir jų įgyvendinimo analizę.

Šios analizės tikslas – sistemingai peržiūrėti ir tobulinti centralizuotos atrankos procesus, rasti priemones, kurios padėtų juos optimizuoti bei užtikrintų efektyvų jų valdymą. Analizės metu centralizuotos atrankos procesai buvo vertinami pagal LEAN Vertės srautų žemėlapių (angl. Value Stream Mapping) sudarymo metodiką.

Ekspertai įvertino, kad Valstybės tarnybos departamentas yra detaliai apsirašęs centralizuotos atrankos procesus ir su jais susijusius rodiklius bei jų skaičiavimą, kad šie rodikliai yra fiksuojami ir sisteminami. Nustatyta, kad imamasi priemonių didinti atrankos efektyvumą bei kokybę: speciali komisija nagrinėja netipinius atvejus konkursuose ir teikia rekomendacijas komisijų nariams, nuolat atliekamos komisijose dalyvaujančių departamento specialistų intervizijos, vertinamas pretendentų ir atrinktų tarnautojų tiesioginių vadovų grįžtamasis ryšys, kasmet rengiamas Centralizuotos atrankos proceso tobulinimo priemonių planas, kuriame numatomos įvairios centralizuotos atrankos tobulinimo priemonės.

Analizės išvadose teigiama, kad automatizavus tam tikrus procesus Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, Valstybės tarnybos departamento organizuojamos centralizuotos valstybės tarnautojų atrankos procesų brandos lygis pagal ISO 13053-1:2011 standartą galėtų nuo gana aukšto 3 brandos lygio pakilti iki net 4 brandos lygio.

Ekspertai pateikė rekomendacijų, kaip toliau būtų galima tobulinti centralizuotos valstybės tarnautojų atrankos procesą, ypač atkreipdami dėmesį į būtinybę taikyti pažangius informacinių technologijų sprendimus.

„Nors centralizuotos valstybės tarnautojų atrankos sistema veikia jau beveik trejus metus, ji vis dar yra tobulėjimo stadijoje – nuolat su komanda ieškome, kaip ji galėtų vykti greičiau, patogiau efektyviau, – sako Valstybės tarnybos departamento direktorius Gediminas Miškinis. – 2020 m. startavo visiškai nuotolinė atranka. Šiais metais pradėjome nuotolinį pretendentų testavimą. Siekdami tobulinti šį atrankos etapą dalyvavome „GovTech laboratorijos“ viešojo sektoriaus iššūkių serijoje, kurios metu įvairius nuotolinio testavimo sprendimus siūlė Lietuvos ir užsienio startuoliai. Kaip rodo tiek centralizuotai atrinktų valstybės tarnautojų tiesioginių vadovų, tiek pačių pretendentų apklausos, mūsų pastangos duoda rezultatų. Pasitikėjimas ir pasitenkinimas centralizuota valstybės tarnautojų atranka yra gana aukštas.“