BDAR
Close

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Naujos Valstybės tarnybos įstatymo redakcijos įgyvendinimas 2
  • Teisės ir pareigos 2
   • 1.

    Naujos redakcijos VTĮ, įsigaliosiančio 2024 m. sausio 1 d., 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės tarnautojai turi teisę eiti daugiau negu vienas valstybės tarnautojo pareigas ir (ar) pagal darbo sutartį dirbti įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant jų nuosavybės formos, teisinės formos, veiklos pobūdžio, ir gauti už šį darbą darbo užmokestį ar atlyginimą, taip pat užsiimti kita veikla ir gauti už ją pajamas, jeigu tai nėra su valstybės tarnautojo pareigomis nesuderinama veikla, kaip ji apibrėžta šio straipsnio 3 dalyje. Ar, vadovaujantis šia nuostata, valstybės tarnautojas vienu metu galės eiti dvejas valstybės tarnautojo pareigas ir (ar) dirbti pagal darbo sutartį toje pačioje įstaigoje, jeigu tai nėra su valstybės tarnautojo pareigomis nesuderinama veikla, kaip ji apibrėžta naujos redakcijos VTĮ 6 straipsnio 3 dalyje?

    Naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo, įsigaliosiančio 2024 m. sausio 1 d. (toliau – VTĮ), 6 straipsnio 1 dalyje numatyta teisė valstybės tarnautojams eiti daugiau negu vienas valstybės tarnautojo pareigas ir (ar) dirbti pagal darbo sutartį, ir (ar) užsiimti kita finansiškai atlygintina veikla, jeigu tai nėra su valstybės tarnautojo pareigomis nesuderinama veikla, kaip ji apibrėžta VTĮ 6 straipsnio 3 dalyje. VTĮ 6 straipsnio 3 dalyje numatytas draudimas valstybės tarnautojams eiti daugiau negu vienas valstybės tarnautojo pareigas ir (ar) dirbti pagal darbo sutartį valstybės ir savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje jie eina valstybės tarnautojo pareigas, kitose įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant jų nuosavybės formos, teisinės formos, veiklos pobūdžio, ar užsiimti kita veikla taikomas tik tuo atveju, jeigu tai sukelia interesų konfliktą, sudaro prielaidas tarnybinę padėtį panaudoti privačiais interesais, diskredituoja valstybės tarnybos autoritetą, kliudo valstybės tarnautojui tinkamai atlikti jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, taip pat kai tai yra pareigos, darbas ar veikla tose įmonėse, įstaigose, organizacijose, kurių atžvilgiu valstybės tarnautojas turi valdinius įgaliojimus arba kontroliuoja, prižiūri jų veiklą, arba priima sprendimus dėl tos įmonės, įstaigos ar organizacijos. 

    Valstybės tarnautojas galės eiti dvejas (ar daugiau) valstybės tarnautojo pareigas ir (ar) dirbti pagal darbo sutartį toje pačioje įstaigoje, jei atitiks aukščiau paminėtas sąlygas. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad tokiu atveju, vadovaujantis Darbo kodekso (toliau – DK) 113 straipsnio 2 dalies 5 punkto nuostatomis, turės būti nustatomas individualus darbo laiko režimas, o pagal DK 114 straipsnio 2 punkto nuostatas tokio tarnautojo darbo laikas per darbo dieną negalės būti ilgesnis kaip dvylika valandų.

    Atnaujinta: 2023 10 10

   • 2.

    Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės tarnautojai turi teisę eiti daugiau negu vienas valstybės tarnautojo pareigas. Ar tai reiškia, kad vienu metu galėsiu eiti dvejas valstybės tarnautojo pareigas?

    Taip, galėsite, tačiau atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju turėtų būti nustatomas atskiras darbo grafikas ir bendra darbo valandų trukmė neturėtų viršyti 12 valandų per dieną (Darbo kodekso 114 straipsnio 2 punktas).

    Atnaujinta: 2023 10 24