BDAR
Close

Darbo užmokestis

Viešojo valdymo agentūros valstybės tarnautojų nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Eil. nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
2022 m. (Eur) Darbuotojų skaičius 2022 m. 2023 m. II ketv. (Eur) Darbuotojų skaičius 2023 m. II ketv.
1 Direktorius 4471 1 4686 1
2 Direktoriaus pavaduotojas 4038 1 4652 1
3 Vyriausiasis patarėjas 2526 1 2619 1
4 Skyriaus vedėjas 3461 4 3525 4
5 Vyresnysis patarėjas 3303 1,75 3320 2
6 Patarėjas 2496 8,75 2391 13
7 Vyriausiasis specialistas 1910 31,5 1811 21

Viešojo valdymo agentūros darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Eil. nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
2022 m. (Eur) Darbuotojų skaičius 2022 m. 2023 II ketv. (Eur) Darbuotojų skaičius 2023 m. II ketv.
1 Pažangios valdysenos skyriaus vadovas (A2) - - 3125 1
2 Atrankos specialistas (A1) 1482 3* 1869 1**
3 Darbo vietų ir užimtumo analitikas (A1) - - - -
4 Atrankos specialistas (A2) 1491 2 1730 1
5 Specialistas (A2) 1886 1 1968 2
6 Specialistas (A2) (0,5 etato) 725 1 887 3
7 Specialistas (B) - 1 - 1
8 Specialistas (C) (0,5 etato) 559 1 617 1

* 1 darbuotojas 0,5 etato, 1 darbuotojas 0,75 etato ir 1 darbuotojas pilnu etatu

** 1 darbuotojas 0,5 etato

Darbo užmokesčio pokyčius  lėmė padidėję priedai už stažą, priemokos ir darbuotojų kaitumas.

Pagal 2019 m. gegužės 20 d. Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. 8S-107/ 27F11-60 duomenis paskaičiavo ir pateikė Turto valdymo ir ūkio departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Apskaitos ir finansų skyriaus atsakingas darbuotojas.

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

  Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2021 Darbuotojų sk. 2022 IV ketv.
Direktorius 1 4340 1 4471
Direktoriaus pavaduotojas 0,5 4418 1 4038
Vyriausiasis patarėjas 0,25 2795 1 2526
Skyriaus vedėjas 3,5 3005 4 3461
Vyresnysis patarėjas 1,75 2675 2 3303
Patarėjas 8,75 2267 14 2496
Vyriausiasis specialistas 31,5 1679 20 1910

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

  Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2021 Darbuotojų sk. 2022 IV ketv.
Atrankos specialistas (A1) 3* 1482 1** 1724
Darbo vietų ir užimtumo analitikas (A1)     1 1520
Atrankos specialistas (A2) 2 1491 1 1719
Specialistas (A2) 1 1886 2 2215
Specialistas (A2) (0,5 etato) 1 725 3 972
Specialistas (B) 1 - 1 -
Specialistas (C) (0,5 etato) 1 559 1 599

* 1 darbuotojas 0,5 etato, 1 darbuotojas 0,75 etato ir 1 darbuotojas pilnu etatu,

** 1 darbuotojas 0,5 etato

Darbo užmokesčio pokyčius  lėmė padidėję priedai už stažą, priemokos ir darbuotojų kaitumas.

Pagal 2019 m. gegužės 20 d. Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. 8S-107/ 27F11-60 duomenis paskaičiavo ir pateikė Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos Apskaitos ir finansų skyriaus atsakingas darbuotojas.

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

  Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2021 Darbuotojų sk. 2021 IV ketv.
Direktorius 1 4340 1 4345
Direktoriaus pavaduotojas 0,5 4418 1 4498
Vyriausiasis patarėjas 0,25 2795 0 0
Skyriaus vedėjas 3,5 3005 3 3160
Vyresnysis patarėjas 1,75 2675 2 3200
Patarėjas 8,75 2267 8 2384
Vyriausiasis specialistas 31,5 1679 32 1743

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

  Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų sk. 2021 Darbuotojų sk. 2021 IV ketv.
Atrankos specialistas (A1) 3*** 1482 2** 1318
Atrankos specialistas (A2) 2 1491 2 1487
Specialistas (A2) 1 1886 1 2082
Specialistas (A2) (0,5 etato) 1 725 1 725
Specialistas (A2) (0,5-0,75 etato)*   1 943 1 1360
Specialistas (B) 1 - 1 -
Specialistas (C) (0,5 etato) 1 559 1 559

* I-III ketv. – 0,5 etato, IV ketv. –  0,75 etato,

** 1 darbuotojas 0,5 etato ir 1 darbuotojas 0,75 etato,

*** 1 darbuotojas 0,5 etato, 1 darbuotojas 0,75 etato ir 1 darbuotojas pilnu etatu.

Darbo užmokesčio pokyčius IV ketvirtyje lėmė padidėję priedai už stažą, pareiginės algos koeficientų padidėjimas pagal neeilinio valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo išvadas, priemokos ir darbuotojų kaitumas.

Pagal 2019 m. gegužės 20 d. Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. 8S-107/ 27F11-60 duomenis paskaičiavo ir pateikė Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos Apskaitos ir finansų skyriaus atsakingas darbuotojas.

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Darbuotojų sk. 2019 Darbuotojų sk. 2020 IV ketv.
Direktorius 1 4194 1 4280
Direktoriaus pavaduotojas 1 3142 1 3822
Vyriausiasis patarėjas 1 2618 1 3185
Skyriaus vedėjas 3 2399 3 2829
Vyresnysis patarėjas 2 2595 2 3143
Patarėjas 8 1971 9 2472
Vyriausiasis specialistas 18 1600 31 1804

Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  nustatytasis vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Darbuotojų sk. 2019 Darbuotojų sk. 2020 IV ketv.
Atrankos specialistas (A1) 4** 1476 3** 1500

Atrankos specialistas (A2)

6 992 2 1435
Specialistas (A2) 1 1618 1 1980
Specialistas (A2) (0,5 etato) 1 530 1 821
Specialistas (A2) (0,25 etato) 1 143 1 401
Specialistas (B) 1 - 1 -
Specialistas (C) (0,5 etato) 1 655 1 556

* Darbo užmokesčio pokyčiai 2020 m.  susiję su  darbo užmokesčio bazinio dydžio pasikeitimu nuo  2020 m. sausio 1 d., darbuotojų vertinimu, stažo pasikeitimu ir darbuotojų kaita. 

** 1 darbuotojas 0,5 etato, 1 – 0,75, 1 - 1.

Pagal 2019 m. gegužės 20 d. Buhalterinės apskaitos organizavimo sutartį Nr. 8S-107/ 27F11-60 duomenis paskaičiavo ir pateikė Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos Apskaitos ir finansų skyriaus atsakingas darbuotojas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-09